Projekti käigus arendatakse välja ettevõtte jaoks uusi tooteid, mille järele on nõudlus ehitus- ja merendussektoris.

Töötatakse välja parimad lahendused, mille põhjal valmivad näidised ning prototüübid.

Toodete edukaks turuletoomiseks teostatakse tootekatsetusi ning hangitakse vajalik dokumentatsioon.

Projekti eesmärgid:

Projekti tulemused:

Fondi nimetus: Euroopa Regionaalaregu Fond

Toestussumma: 436 875,00 €

22.10.2020