Projektid

Tammer OÜ digitaliseerimise teekaart

Projekti lühikirjeldus: Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart, et suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust. Projekti

Loe edasi

Roheauditi läbiviimine Tammer OÜ-s

Projekti lühikirjeldus: Tammeri üheks põhiväärtuseks on kestlik ja sealhulgas ka keskkonnahoidlik teguviis. Projekti käigus hinnatakse ettevõtte tänast rohevõimekust ja ringsust, kaardistatakse ära potentsiaalne kasvupotentsiaal ja

Loe edasi

Tammer OÜ ressursitõhususe investeering

Projekt „Tammer OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust Projekti lühikokkuvõte: Projekti tulemusel suurendatakse Tammer OÜ energia- ja ressursitõhusust läbi painutus- ja värvimisprotsessi parendamise.

Loe edasi

Tammer OÜ tooteportfelli laiendamine

Projekti käigus arendatakse välja ettevõtte jaoks uusi tooteid, mille järele on nõudlus ehitus- ja merendussektoris. Töötatakse välja parimad lahendused, mille põhjal valmivad näidised ning prototüübid.

Loe edasi