Projekt „Tammer OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti tulemusel suurendatakse Tammer OÜ energia- ja ressursitõhusust läbi painutus- ja värvimisprotsessi parendamise.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on saavutada ressursikasutuse paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Projekti tulemusena suureneb ettevõtte toodangumaht. Projekti tulemusena väheneb pulbervärvi ja lehtmetalli kasutus tooteühiku kohta.

Toetuse summa:

129 500 €

19.01.2021