Tammer OÜ kontor viibib kollektiivpuhkusel 15.07 – 28.07.2024 ja tootmine 15.07 – 04.08.2024

Kestlikkus

Maailm on muutumises ja nõnda ka sektor, milles tegutseme. Kestlik teguviis on möödapääsmatu selleks, et püsiksime Tammeri põhiväärtustele truuks jäädes oma strateegilistel eesmärkidel.

Soovime tagada järgmistele põlvkondadele nii ettevõtte kui ka maailma püsimajäämise. Nagu meie tänases strateegias, plaanime ka lähikuudel, järgnevatel aastatel ning aastakümnete pärast jõuda kestliku mõtteviisiga iga Tammeri meeskonnaliikmeni.

Kestlikkus avaldub meie jaoks nii selles, mida meeskonnale pakume, kui ka selles, mida tiimiliikmetelt ootame. Tootmisettevõttena optimeerime oma protsesse, kasutame kõrgtehnoloogilisi seadmeid ning otsime igapäevaselt uudseid lahendusi, et saaksime pakkuda maailmale kestlikke tooteid ja teenuseid, lähtudes nii meie endi kui ka kõige ümbritseva heaolust.

Kestlikkus Tammeris ei ole mitte kiire spurt, vaid strateegiline pikamaajooks – samm-sammult ikka parema ja kestlikuma maailma poole.

Anti Tammo, juhatuse esimees

Meie säästva arengu eesmärgid

Läheme tavaenergia kasutamiselt üle taastuvenergiale. 

Tootmisprotsessi arendamisel investeerime uuenduslikesse energiaallikatesse ja säästvatesse energialahendustesse. 

Parandame oma energiakasutust energiatarbimise jälgimise ja analüüsi kaudu.

Pakume turvalist ja kaasavat töökeskkonda mitmekesisele töötajaskonnale. 

Töötleva tööstuse haruna panustame Eesti majanduskasvu. 

Toetame kogukonda abiprojektide kaudu, mille valikul tugineme oma väärtustele.

Meil tegutsevad iga päev IT-, toote- ja protsessiarenduse meeskonnad, kes arendavad ja aitavad tarnida innovaatilisi tooteid järjest tõhusamal moel.

Investeerime uutesse tehnoloogiatesse ning keskendume protsesside automatiseerimisele ja digitaliseerimisele.

Panustame taristu arengusse. Meie toodetud uksed muudavad elukeskkonna turvalisemaks ja kestlikumaks. 

Hoolime keskkonnast – parandame linnakeskkonna õhukvaliteeti ja ohutust. 

Julgustame töötajaid eelistama keskkonnasõbralikumat elustiili ja valikut.

Läbi koostöö partneritega säilitame elurikkust ja kasutame loodusvarasid vastutustundlikumalt. 

Tegeleme tõsiselt materjalide sortimise, vähendamise ja ringlussevõtmisega.  

Parandame oma töötajate keskkonnateadlikkust.

Meie jaoks on oluline kaasamine ja kogemuste vahetamine. Arvukate partnerluste kaudu toetame kestliku arengu eesmärkide saavutamist. 

Oleme loonud Tammeri Akadeemia, mis aitab meie tegevusvaldkonnas luua väärtust, andes edasi praktilisi ja professionaalseid teadmisi. 

Kestlikkuse uudised

Tammeri Roheklubi

Tammeri Roheklubi, mis sai alguse 2024. aasta kevadel, koondab vabatahtlikkuse alusel ettevõtte roheentusiaste, kes soovivad kaasa mõelda ning panustada erinevatesse kestlikkusega seotud teemadesse. Roheklubi põhiväärtusteks on roheoskused, kestlikkus, läbipaistvus, usaldusväärsus, taaskasutus ning kaasamine. Roheklubi austab töötajate õigust olla teistsugusel seisukohal, kuid toetab iga huvilist, kel on soov oma elu ning valikud kestlikumaks muuta.

Roheklubi eesmärk
on tuua fookust roheteemadele väljaspool Tammeri põhitegevust ning kaasata töötajaid kogukondlikesse projektidesse.
Roheklubi missioon
on rääkida aktiivselt kaasa kestlikkusega seotud teemades ning suunata Tammeri töötajaid kestlikkumale elule.
Roheklubi visioon
on kaasata aastaks 2030 oma tegevusse 50% Tammeri töötajatest ning olla sellega oma sektoris eeskujuks.