Tammer OÜ kontor viibib kollektiivpuhkusel 15.07 – 28.07.2024 ja tootmine 15.07 – 04.08.2024

Tammer OÜ tooteportfelli ja protsesside parendamine II

Projekti käigus tegeletakse Tammeri metalluste toote- ja protsessiarendusega. Keskendutakse CE-märgistuse saamiseks vajalikele nõuetele. Arendatakse ERP-süsteeme ettevõtte efektiivsuse tõstmiseks. Viiakse ellu uute ja olemasolevate toodete turundusplaan.

Eesmärk

Tulemus

Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond
Toetuse summa: 76 989,50€

02.09.2019