Projekti lühikirjeldus:

Tammeri üheks põhiväärtuseks on kestlik ja sealhulgas ka keskkonnahoidlik teguviis. Projekti käigus hinnatakse ettevõtte tänast rohevõimekust ja ringsust, kaardistatakse ära potentsiaalne kasvupotentsiaal ja lepitakse kokku ettevõtte järgmised sammud keskkonnamõju vähendamiseks ja ringmajanduslike printsiipide kasutamiseks järnevaks kaheks aastaks. Täiendavalt hinnatakse ära ettevõtte kasvuhoonegaaside jalajälg.

Projekti eesmärgid:

Projekti tulemused:

Projekti läbiviimise käigus kasvab organisatsiooni teadlikkus äritegevusega seotud kliima- ja keskkonnamõjudest. Seeläbi kasvab ka võimekus edaspidiste põhitegevusega seotud projektides/arendustes ennetavalt kliima- ja keskkonnamõjudega arvestada. Teekaart on praktiline tegevusplaan, et toetada ja edendada järgneva kahe aasta jooksul süsteemselt ja teadlikult ringmajandusstrateegiate kasutust ja rakendada meetmeid, mis äritegevusega seotud keskkonnamõjusid vähendaksid. Roheteekaardi osana soovime kokku leppida ka organisatsioonisisesed rollid, vastutuse ja struktuuri, mis on eelduseks planeeritud arenduste ja jätkutegevuste elluviimiseks ning terviklikuks roheteemade juhtimiseks.

Fondi nimetus: Euroopa Liit Taasterahastu NextGenerationEU

Toestussumma: 10 000€

30.08.23