Avaleht > Uudised > Jätkusuutlikum tulevik: Tammer koostas ühes Sustinerega roheteekaardi

Jätkusuutlikum tulevik: Tammer koostas ühes Sustinerega roheteekaardi

Et astuda edasi järgmine samm kestlikkuse suunas, pidasime oluliseks ära hinnata Tammeri kui ettevõtte rohevõimekus ning kaardistada ära tegevused, mis on hädavajalikud ringsuse tõstmiseks. Asjatundliku abi saamiseks valisime oma koostööpartneriks Sustinere, kes toetab nii eraettevõtteid kui avalikku sektorisse kuuluvaid oranisatsioone sotsiaalse teadlikkuse, keskkonnamõju ja ka jätkusuutlikkuse strateegiatega.

Sustinere esindaja Paula Kristel Kaljula tutvus oma esimesel külaskäigul meie kontori ja tootmisega ning võttis intervjuud erinevate tegevuste eest vastutavate võtmeisikutega. Pärast seda viisime läbi mitmed tegusad töötoad, kus kogusime ideid, hindasime nende arengupotentsiaali ja panime paika, kuidas täpsemalt edasi minna.

Üheks esimeseks eesmärgiks oli „Paberivaba Tammer“, et optimeerida tööprotsesside tõhusust ning vähendada paberjäätmete hulka. Praeguseks oleme juba viinud kõigi taotluste ja avalduste esitamise üle HR töövoosüsteemi Yester. Lisaks oleme tootmises digitaliseerinud nii tööjoonised kui projekte puudutava info, mis vähendab oluliselt printimise vajadust ning annab projekti arengute vaates võimekuse ka süsteemi koheseks uuenemiseks.

Hetkel on käsil hoonete valgustuse uuendamine ja nutika juhtimissüsteemi arendus.  Samuti oleme keskendunud oma jäätmete sorteerimissüsteemi täiustamisele, et saata võimalikult suur osa ringlusse ning ka mõista, millist materjalikasutust saaksime vähendada.

Mõistsime, kuivõrd oluliseks osaks on rollide ja kohustuste määratlemine keskkonnahoiuga seotud teemade puhul. Et edaspidi veelgi tulihingelisemalt roheteemadega edasi minna, otsustasime Tammeris luua uue ametipositsiooni: nüüdsest on meil ettevõttes kestlikkuse spetsialist Stina Silluste.

Päring/Tagasiside