Tamsalu Gümnaasium

Faktid ja arvud

Projekti asukoht

Arendaja / tellija

Arhitekt

Ehitaja, teostaja

Valmimise aeg

Esitatud nõudmised

Tulekindlusklassid Ei30 ja EI60, suitsupidavus S200

Projektis kasutatud Tammeri tooted